Vítejte v soutěži HNB Trading Champions 2018!

Na této stránce se dovíte veškeré podrobnosti k soutěži. Její průběh, pravidla, registrace soutěžních účtů a další podrobnosti.

Soutěžíme o live účty pro obchodování na burze v celkové hodnotě 20.000,- EUR! Tato soutěž vám možná změní život. Přiblížíte se k finanční nezávislosti a vašemu vytouženému životního stylu?

Důležité podrobnosti k průběhu soutěže.

Soutěž  HNB Trading Champions 2018 probíhá od 9. dubna do 18. května 2018. 

Do každého soutěžního kola si můžete zaregistrovat jeden demo účet, jehož výsledky po ukončení svého obchodování zašlete k vyhodnocení. 

Můžete tak zaslat výsledky obchodování na třech samostatných účtech. Do celkového pořadí vám bude započítán účet s nejvyšším zhodnocením. 

Jaké budou ceny pro vítěze soutěže
HNB Trading Champions 2018?

Pravidla soutěže.

Soutěž HNB Trading Champions 2018 probíhá od 9. dubna do 18. května 2018 ve třech samostatných kolech:

  1. kolo soutěže probíhá v termínu od 9.4. do 20.4. 
  2. kolo soutěže probíhá v termínu od 23.4. do 4.5.
  3. kolo soutěže probíhá v termínu od 7.5. do 18.5. 

Do každého soutěžního kola si můžete registrovat prostřednictvím formuláře jeden soutěžní účet. 

Celkově tak můžete zaslat až tři výsledky vašeho demo obchodování k vyhodnocení. Mezi výsledky bude zahrnut váš nejlepší výsledek.

Podrobná pravidla soutěže HNB Trading Champions 2018 si prostudujte NA TÉTO STRÁNCE.

POZOR DŮLEŽITÉ!

Prostudujte si pravidla soutěže před začátkem svého obchodování! Případné nejasnosti a dotazy zašlete na e-mail soutez@podnikamenaburze.cz

Jakékoli porušení pravidel bude mít za následek diskvalifikaci soutěžního účtu. Důvodem je zachování férovosti, transparentnosti a rovného přístupu k výsledkům pro všechny zúčastněné.

Soutěžní demo účet pro každé ze tří kol soutěže si založte NA TÉTO STRÁNCE. POZOR - otevřete si typ účtu ACT Trader!

Pokud nemáte v počítači instalován software - obchodní platformu, pak si jej můžete stáhnout NA TÉTO STRÁNCE.

Registrace soutěžních účtů do jednotlivých kol soutěže.

Soutěžní demo účet pro PRVNÍ KOLO soutěže zaregistrujte v tomto formuláři:

ZDE VLOŽIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO PRVNÍ KOLO SOUTĚŽE.

Soutěžní demo účet pro DRUHÉ KOLO soutěže zaregistrujte v tomto formuláři:

ZDE VLOŽIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO DRUHÉ KOLO SOUTĚŽE.

Soutěžní demo účet pro TŘETÍ KOLO soutěže zaregistrujte v tomto formuláři:

ZDE VLOŽIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO TŘETÍ KOLO SOUTĚŽE.

Pravidla soutěže HNB Trading Champions 2018.

Pravidla soutěže ve formátu PDF si můžete STÁHNOUT ZDE.

1. Cílem pravidel je sjednotit podmínky soutěže pro všechny účastníky a přizpůsobit Pravidla tomu, co byste v reálné praxi mohli dělat na Live účtu v rámci Pravidel bezpečného obchodování, resp. simulovat podmínky profesionálního tradera.

2. Naším přáním je motivovat účastníky k bezpečnému a profitnímu tradingu, proto omezujeme počet lotů pro obchodování, čas obchodování a výběr doporučených aktiv i frekvenci obchodování.

3. Pro soutěž je zapotřebí otevírat ActTrader Demo Account Goldstarway. Demo účet si zakládejte zde. Formulář je v angličtině. Pro soutěž vyberte Počet účtů 1, zadejte do formuláře pravdivé údaje.

4. Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně 3 soutěžní účty (tj. má 3 pokusy) v období od 9.4.2018 do 18. 5. 2018.

5. Login založeného Demo účtu a heslo pro účely soutěže účastník nahlásí do registračního formuláře (nutné pro budoucí kontrolu pořadateli). Soutěžní účet je třeba do soutěže přihlásit (registrovat) před započetím obchodování v rámci každého soutěžního kola. Pro jedno soutěžní kolo je možné registrovat pouze jeden soutěžní účet.

6. Soutěž bude probíhat pro všechny účastníky v jednotném termínu ve třech po sobě jdoucích kolech. Každé z kol trvá deset pracovních dní a proběhne v termínech:

  1. kolo soutěže probíhá v termínu od 9.4. do 20.4. 
  2. kolo soutěže probíhá v termínu od 23.4. do 4.5.
  3. kolo soutěže probíhá v termínu od 7.5. do 18.5. 

Pro každé z kol budete potřebovat samostatný Demo účet na platformě Goldstarway.

7. Soutěžní období na Demo účtu je série 10 pracovních dnů pro každé kolo soutěže. Soutěžní Demo účet je možno založit kdykoliv v průběhu pracovního týdne. Registrovat do soutěže je možné poze 1 účet pro jedno kolo soutěže.

8. Účastník může pro vyhodnocení zaslat soutěžní Demo účet i s obdobím kratším deseti dnů. Každý přihlášený se může zúčastnit pouze s jedním účtem v jednom ze soutěžních kol.

9. Každý účastník na svém Demo účtu obdrží ekvivalent 50 tisíc USD, který je třeba před zahájením obchodování snížit na kapitál v Balance na hodnotu 10.000 USD (v horní navigaci na platformě na tlačítku Home klikněte na Make a Deposit a do okénka napište záporný vklad -40000 a potvrďte OK. Po potvrzení se vám přenastaví výchozí hodnota v Balance na požadovanou částku).

10. Pro účely soutěže lze při obchodování pracovat s následujícími aktivy: akciové indexy S&P500DJIA (Dow Jones Industrial Average), komodity ropa Crude Oil (C/O) a zlato Gold, dále měnové páry Forexu EUR/USD, GBP/USD.

11. Povolený počet lotů. Soutěžící smí otevřít každý z uskutečněných obchodů ve standardní velikosti 1 lot. Počet současně otevřených obchodů s různými aktivy není omezen, ale doporučujeme pracovat s rozumným množstvím obchodů, jako na živém účtu.

12. Frekvence pro obchodování. Účastník soutěže smí otevřít maximálně 5 obchodů denně. Počet obchodů v jednom soutěžním kole je tedy omezen na 50.

13. Konkrétní podmínky soutěže jsou řešeny výhradně v rámci jurisdikce organizující firmy, tato soutěž je vypsána výhradně pro zájemce o obchodování s Goldstarway a WinSignals s tím, že region a domicil jednotlivých účastníků neřešíme. Soutěžícím nevzniká na výhru právní nárok, ani možnost reklamací čehokoliv, účast v soutěži je dobrovolná. Výklad pravidel je plně v pravomoci vyhlašovatele soutěže.

14. Do vyhodnocení budou zahrnuti jen ti soutěžící, kteří uhradili registrační poplatek. Platbu bude organizátor souteže kontrolovat podle emailu a telefonu.

Přejeme Vám mnoho úspěchů a inspirací.
Nastupte svou cestu k finanční nezávislosti s kurzem Hrajeme si na burze!

Ceny za umístění v soutěži:
Vyhrajte Live účty v celkové hodnotě 20 tisíc EUR! | Tým Goldstarway

Účast v soutěži ve 12 bodech

1. Pečlivě prostudovat pravidla soutěže
2. Stáhnout a instalovat Demo platformu Goldstarway
3. Zřídit si Demo účet GSW pro každé z kol soutěže
4. Registrovat se do 1. kola soutěže
5. Pečlivě prostudovat pravidla soutěže
6. Obchodovat 10 dnů v souladu s pravidly
7. Registrovat se do 2. kola soutěže
8. Obchodovat 10 dnů v souladu s pravidly
9. Registrovat se do 3. kola soutěže
10. Obchodovat 10 dnů v souladu s pravidly
11. Zaslat výsledky nejlepšího z kol k hodnocení organizátorům soutěže
12. Počkat na vyhodnocení soutěže, těšit se z výhry a zhodnocovat svůj nový účet!

 

Jak zřídit a nastavit soutěžní účet?

Demo účet do soutěže si můžete ZALOŽIT NA TÉTO STRÁNCE

Obchodní software - burzovní platformu najdete NA TÉTO STRÁNCE

Podívejte se na krátké video o tom, jak:

  1. Založit demo účet,
  2. Nainstalovat platformu,
  3. Snížit operační kapitál dle pravidel na 10.000 dolarů,
  4. Deaktivovat veškeré nepotřebné instrumenty z platformy (zamezíte otevření pozice na nepovoleném instrumentu!).

Jak zaslat své výsledky v soutěži?

Výsledky každého soutěžního demo účtu zašlete na e-mailovou adresu soutez@podnikamenaburze.cz

Výsledky svého soutěžního úsilí nám zasílejte výhradně formou emailu na uvedenou adresu. Pokud je pošlete jinam, nebudou tyto výsledky zahrnuty do vyhodnocení. K vyhodnocení zasílejte pouze výsledky, které splňují Pravidla soutěže, na účtu musí být k datu zaslání výsledků uzavřeny všechny obchodní pozice.

Před odesláním svého soutěžního výsledku se prosím ujistěte, zda jste dodrželi podmínky účasti v soutěži, zda vámi zasílané údaje k soutěžnímu účtu odpovídají údajům, které jste zadali při registraci soutěžního účtu a zejména, zda z vaší strany byla vědomě dodržována Pravidla soutěže, která si můžete ověřit ZDE.

Usnadníte nám tím práci s vyhodnocováním jednotlivých soutěžních účtů!

Do emailu, který nám ke svému soutěžnímu pokusu zašlete, uveďte prosím údaje, které jste uvedli při registraci svého soutěžního pokusu:

Upozorňujeme jen, že výhry v celkové hodnotě 20.000 EUR ve formě Bonusových Live účtů, mohou být přiznány pouze účastníkům, kteří uvádějí správné údaje.

Do emailu si zkopírujte následující text (5 bodů) a pište přímo do něj:

TIP pro vás: Pro lepší práci s textem doporučujeme zkopírovat si tento text nejdříve do textového editoru word a z něj do své nové e-mail zprávy. Docílíte lepšího zobrazení textu. Poznámky psané kurzívou z emailu smažte, slouží pouze pro vaši informaci, co máte do uvedených kolonek psát.

 

I. Osobní údaje pro verifikaci účastníka.
Jméno a Příjmení:

Email:

Telefonní číslo:

 

II. Údaje k soutěžnímu účtu, který jste přihlásili do soutěže:
Login Vašeho Demo účtu:

Heslo k Vašemu Demo účtu:

 

Poznámka: Pro zjednodušení nepotřebujeme posílat Vaše výpisy z obchodování, prověříme si stav přímo na Vašem soutěžním Demo účtu!

 

III. Komentář k výsledkům k zasílanému soutěžnímu Demo účtu:

Období, kdy jsem soutěžil na tomto Demo účtu:

 

Výsledek v demo USD, údaj Balance, tj. uzavřený stav kapitálu:

 

Kolik jsem potřeboval obchodů na tento výsledek:

 

Vlastní komentář k obchodování na soutěžním Demo účtu:

Uveďte prosím komentář ke svému obchodování, nás i kolegy může zajímat.
Styl obchodování, strategie, výběr aktiv, preferované obchodní časy. Nebo cokoliv, o čem se domníváte, že to mělo vliv na váš závěrečný výsledek.

 

IV. Reference a vaše připomínky k Soutěži.
Mé reference a připomínky k Soutěži:

Zajímá nás Váš názor na Vaši účast v soutěži, co Vám přinesla, v čem pro Vás byla přínosem. Dále uvítáme jakákoliv doporučení a připomínky.

 

V. Přílohy, můžete připojit ke svému emailu!

Prosíme vás o zaslání vaší osobní fotografie, která by vás charakterizovala a kterou bychom mohli umístit před vaše jméno v rámci výsledků a jejich hodnocení. Nejde o povinný údaj, je to pouze návrh.

 

Také můžete poslat své Screeny z obchodních situací nebo finálního Reportu z uzavřených pozic. Cokoliv zajímavého k věci.

 

Pokud Vám cokoli nebude jasné, nebo se budete chtít na něco zeptat, můžete nás kontaktovat na e-mailu soutez@podnikamenaburze.cz. Na tentýž e-mail zasílejte svoje výsledky a komentáře k nim!