Jak fungují burzy a finanční trhy?

Pár informací vysypaných z rukávu

Přátelé, čas mě tlačí. Vytvářím tento web a blog a chci vám efektivně předat pár informací k tomu, jak burza a finanční trhy fungují. Proto na vás v tomto článku vysypu pár informací z rukávu a v dalších článcích na ně navážeme. Tyto texty jsem přebral ze svých zdrojů a starších článků, které jsem o burze publikoval již před více lety, dejme tomu tak v roce 2007.

Když se dívám do těchto textů, zjišťuji, že je vše stále aktuální. Svět burzy funguje na stejných principech 100 let, jen se vyvíjejí nové metody obchodování, komunikace a drobné parametry. To, co se mění radikálně a často, jsou ceny a světový sentiment kurzotvorných akciv. K těmto tématům se samozřejmě dostaneme! Takže pěkné počtení!

AKCIE a KOMODITY

Světové burzy a Vaše příležitost pro Online spekulace

Fungování finančních trhů je základem světové ekonomiky. Denně se na světových burzách zobchodují stovky miliard US dolarů, denně se milióny individuálních a institucionálních obchodníků účastní dění v tomto úžasně dynamickém byznysu. Na desítkách světových burz s akciemi se denně zobchodují milióny akcií velkých, středních i malých firem. Tisíce i milióny malých i velkých obchodníků denně zajišťují své obchodní pozice ve více než stovce komodit.

Desítky miliónů Online obchodníků denně vyměňují své devizové prostředky na největší Online burze světa, Forexu. Světové burzy jsou primárně určeny pro zajišťovatele a nejrůznější finanční instituce. Nejvíce účastníků ovšem představují spekulující obchodníci.

Dnešní parketové i elektronické burzy nabízejí neomezené příležitosti pro zájemce o spekulativní obchodování s nejrůznějšími aktivy, jistě nejpopulárnější jsou již výše zmíněné akcie, komodity a měny Forex burzy.

Akcie jsou nástrojem kapitálového trhu,

vyjadřující podíl na vlastnictví konkrétního podniku. Jsou obchodovány na burzách s akciemi, které jsou organizovány zpravidla na regulovaných trzích, které spadají pod legislativu jednotlivých států.

Burza je místo, které zprostředkovává nabídku a poptávku zájemců o prodej nebo nákup těchto cenných papírů. Základním smyslem je získání volného investičního kapitálu pro emitenty akcií. Zájemci o akcie kupují své cenné papíry, protože chtějí vlastnit konkrétní podíl v podniku, nebo chtějí realizovat svou ziskovou spekulaci, protože očekávají růst ceny vlastněného aktiva nebo podíl na zisku, dividendu.

Smyslem profesionální spekulace je vydělávat na cenovém pohybu akcií v době jejich růstu, ale i poklesu. Trhy s finančními deriváty na akcie, např. opce nebo CFD, umožňují tento druh obchodní spekulace, kdy investor nemusí vstupovat do vlastnického vztahu s konkrétní akcií, ale zajímá jej pouze cenový pohyb akcie.

Smyslem obchodní spekulace není akcii vlastnit, ale realizovat zisk z cenového pohybu, který se primárně vytváří na burzách s akciemi, na kterých jsou kotovány ceny jednotlivých akcií pro prodej nebo nákup, Bid nebo Ask, když ceny se vyvíjejí podle konkrétní nabídky nebo poptávky investorů.

Vynikajícím nástrojem pro obchodní spekulaci jsou instrumenty typu CFD, o kterých pojednává tento web.

Akciové indexy

Akciové tituly na jednotlivých burzách se sdružují do tzv. regionální nebo oborových indexů. Hodnota indexu se uvádí v bodech, které se historicky odvíjí od své původní základny. Jde o relativní hodnotu portfolia akcií v indexu.

Index tedy obsahuje portfolio akcií, jeho relativní hodnota zejména ukazuje, v jaké kondici je vybraný segment akciového trhu, bodový vývoj akciového indexu naznačuje náladu, sentiment obchodníků na burzách. Mnoho indexů zahraničních trhů jsou podkladovým aktivem pro finanční deriváty a tím skvělým obchodním artiklem.

Obchodujeme-li s akciovými indexy, realizujeme tímto své obchodní spekulace, které mají přímou souvislost se sentimentem akciových trhů. Pro obchodní spekulaci s akciemi tedy neuvažujeme s komplikovanými parametry jednotlivých akciových titulů, ale zabýváme se výhradně technickými a fundamentálními faktory, které ovlivňují růst nebo pokles cen hodnoty akcií, v tomto případě reprezentovaným vybraným akciovým indexem.

Akciové indexy jsou primárně obchodovány na komoditních Futures trzích, velmi efektivně lze realizovat obchodní spekulace na vývoj cen, sentimentu, pomocí instrumentů, jako jsou opce nebo CFD.

Komodity a komoditní Futures

online kurz Hrajeme si na burze - HNB VIP TRADER BUSINESSKomoditní Futures jsou finanční deriváty, kterými se uzavírají tzv. termínované smlouvy ohledně budoucí dodávky konkrétní komodity v budoucím čase dle přesně nastavených pravidel mezi účastníky trhu, mezi které primárně patří dodavatelé a producenti těchto komodit, nebo jejich odběratelé či spotřebitelé.

Zatímco akciových titulů se obchoduje na burzách tisíce, základních komodit je méně, než sto. Nejvíce obchodovaných a nejlépe likvidních komodit je potom méně než dvacet. To umožňuje lepší orientaci a efektivnější používání zejména fundamentálních informací z trhů pro realizaci ziskových spekulací investorům, kteří na těchto trzích zásadním způsobem převažují.

Obchodování komodit je dnes zábavou i zaměstnáním pro milióny individuálních obchodníků, kteří se přiživují na cenových pohybech jednotlivých komodit. Zvláště populární je Online obchodování, díky kterému mohou obchodníci realizovat své spekulace na cenový vývoj atraktivních komodit, kterými jsou například akciové indexy, finanční komodity, energie, kovy, nebo zemědělské produkty.

Velmi efektivním přístupem na finanční trhy jsou instrumenty CFD, které investorovi umožňují velmi efektivní spekulaci na cenový vývoj vybrané komodity bez toho, aby obchodník vstupoval do vlastnických vztahů k této komoditě a do běžných komplikací, které jsou součástí obchodování s komoditními Futures.

Devizová burza Forex představuje nejlikvidnější a nejvíce dynamický finanční trh na světě. Online přes internet obchodují denně milióny obchodníků, vyměňují devizové prostředky v objemech stovek miliard US Dollarů a realizují své spekulace na vývoj kurzů jednotlivých měn.

Burza Forex představuje velmi atraktivní prostředí pro dynamické, levné a jednoduché spekulace a stává se oblíbeným místem pro spekulanty. Výkyvy kurzů jednotlivých měn denně nabízejí příležitosti pro spekulativní obchody a jednoduchost v obchodování, možnosti zajištění a řízení rizik umožňují dosahování rychlých zisků a efektivní obchodování.

MĚNY NA FOREX TRZÍCH

Historie Forexu

Do počátku 70. let minulého století byla devizová a kurzová politika plně v kompetenci jednotlivých národních států. Národní měny se zpravidla odvozovaly od národních rezerv cenných kovů, zejména zlata. Hodnota státem vydané měny byla zpravidla kryta hodnotou státních rezerv.

Parita, směnný kurs deviz, byla zpravidla určována státem a odrážela zejména ekonomické a obchodní zájmy konkrétního státu. Často uměle stanovené kurzy přinášely disproporce v ekonomické bilanci jednotlivých subjektů trhu, často v souvislosti s různou ekonomickou vyspělostí a výkonností.

Tyto disproporce a částečné omezení role zlata ve směně jednotlivých měn částečně po II. Světové válce řešila Breton – Woodská smlouva, kterou se zakládal Mezinárodní měnový fond. Tato smlouva umožnila řešit mezinárodní měnový systém na dohodnutých měnových paritách pro zakládajících 29 států (dnes téměř 190 členských států).

Jednotlivé měny národních států musely být kryty zlatým standardem, přičemž garantující měnou byl americký dolar podporován národním zlatým fondem USA. V rostoucí globální ekonomice se ale ukázala nutnost jednak pružnějších změn parit jednotlivých měn, ale i těžkopádnost fixace jednotlivých měn na státní zlaté rezervy, kdy bylo obtížné tyto rezervy doplňovat v návaznosti na potřeby zvyšujících se zásob jednotlivých měn (množství oběživa fakticky odráží potřeby a růst ekonomiky…).

Navíc zejména zlatým rezervám USA hrozilo počátkem 70. let vykoupení zlatých rezerv spekulanty z jiných států.

Hlavním mechanismem Forexu 

je, že čtyři základní měny – japonský Yen, švýcarský Frank, Euro EUR a britská Libra soupeří s Dolarem USD. V návaznosti na hlavní měny je na burze Forex obchodováno řádově dalších 25-30 měn s různou mírou provázanosti na světové měny.

Nabídka pro měny (množství a výběr obchodovatelných měnových párů) se může u jednotlivých brokerů lišit. Do operací na zahraničních trzích pro měny jsou zapojeny vlády a komerční banky, korporace, brokeři a další finanční organizace. Nejaktivnější účastníci Forex burzy jsou brokeři.

Měny na Forex trzích 

online kurz Hrajeme si na burze - HNB VIP TRADER BUSINESS

se obchodují na tzv. margin s použitím leverage (pákového efektu) a spreadu, rozpětí, které nabízí aktuální nákupní a prodejní cenu kontraktu.

Obchodování s CFD kontrakty se děje na základě stejných principů a vzorců. To umožňuje vysokou standardizaci těchto obchodních nástrojů, jejich geniální jednoduchost pro elektronické online obchodování.

Tato standardizace umožňuje obchodování těchto instrumentů ze stejné obchodní platformy za stejných vypořádacích podmínek obchodů, používání jednoduchého software, obchodních pokynů, řízení rizik a kontroly realizovaných obchodů.

K obchodu jsou potřeba dvě měny (kříž), kde v jedné budete v dlouhé pozici (nákup) a u druhé v krátké (prodej). Obchodování s měnami je založeno na principu pohybu změn cen. Můžete otevírat long i short pozice (tj. nakupujete, nebo prodáváte svou hlavní měnu). Při uzavírání pozice se udělá opačný obchod.

Zisk nebo ztráta se objeví v rozdílu mezi množstvím, za které byla měna zhodnocena a vybrána v těchto dvou transakcích. Váš broker automaticky přemění Vaše zisky nebo ztráty na Vaši základní měnu (zpravidla USD).

Online spekulace

Burza CFD a Forex umožňuje realizovat obchodní spekulace a realizovat zisk z cenového vývoje kurzů světových akcií USA, Evropy a Asie, nejvíce obchodovaných komodit a nejlikvidnějších měn.

Z jednoho místa můžete ze svého počítače a klídku svého obýváku nakupovat nebo prodávat finanční instrumenty na tato aktiva za účelem zisku s možnosti efektivního řízení rizik a s celou řadou dalších výhod.

>>  Chcete se dozvědět a naučit více?

>>  Chcete si vyzkoušet rychlou a akční hru s penězi bezpečně?

>>  Chcete se naučit řídit investice chytrým způsobem?

Potom je vaše příležitost zde:

online kurz Hrajeme si na burze - HNB VIP TRADER BUSINESShttps://apotheekbenu.com/kopen-levitra-generiek/

Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře
 1. Stanislava lisnerová napsal:

  Děkuji za eBook, i nabídku obchodování na burze. Obojí jsem využila.

Přidat komentář

 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku