Můj příběh na burze a příběhy s klienty


StaÄí málo a můžete se stát souÄástí skvÄ›lého příbÄ›hu, nebo zaÄít odvíjet úplnÄ› novÄ› ten svůj. Již máte první informace, inspirace a je tÅ™eba získat jeÅ¡tÄ›… Prozradím ve videu!

Podívejte se na 9minutové video k mému příbÄ›hu na burze!

Jak to vÅ¡e zaÄalo? Co bylo impulsem pro mÄ› a co jím může být u vás?

VÅ¡e zaÄalo na pÅ™elomu tisíciletí…

Jmenuji se Jirka Mazur a podnikám opravdu dlouho. Svůj první živnostenský list jsem získal v Ãºnoru 1990 a moje první zakázka bylo sundávání rudých pÄ›ticípých hvÄ›zd z těžních věží Äernouhelných dolů. Uhlí byla v té dobÄ› jeÅ¡tÄ› žádaná komodita a já jsem netuÅ¡il, že se budu jednoho dne komoditami živit. Ale podstatnÄ› jednodušším způsobem, než byla nároÄná těžba uhlí…

Byl to opravdu symbolický zaÄátek. Poté jsem zahájil skvÄ›lý příbÄ›h v podnikání, za kterým byl obrat stovek milionů korun roÄnÄ› v oborech stavebnictví, distribuce, obchod, marketing, výroba…

Byly to roky, kdy se v podnikání hledalo a zkouÅ¡elo vÅ¡e, na Äem se mohly vydÄ›lávat peníze. VlastnÄ› jsem zkraje ani netuÅ¡il, co vÅ¡e může následovat. Byly to skvÄ›lé roky.

Na pÅ™elomu tisíciletí pÅ™iÅ¡la příležitost. Zjistil jsem, že prakticky totéž, co dÄ›lám složitÄ› v klasickém podnikání, mohu dÄ›lat podstatnÄ› jednoduÅ¡eji nÄ›kde jinde. Poctivým konceptem pro vydÄ›lávání penÄ›z v podnikání je nÄ›co levnÄ› nakoupit a za více penÄ›z prodat. To fungovalo, byÅ¥ s desítkami zamÄ›stnanců a s problémy, které se kolem každého podnikání toÄí, nÄ›kdy nároÄnÄ›ji, jindy jednoduÅ¡eji. Ale pÅ™iÅ¡lo jeÅ¡tÄ› podstatnÄ›jší zjednoduÅ¡ení vÅ¡eho!

Na pÅ™elomu tisíciletí, kolem roku 2000, mi pÅ™iÅ¡el do cesty koncept, kdy jsem mohl levnÄ› nakupovat a draho prodávat daleko jednodušším způsobem. Dokonce jsem mohl nejdříve prodávat za vyšší ceny a nakupovat následnÄ›, když byly ceny nízké.

Jak to bylo možné? Tušíte správnÄ›. Model jednoduchého obchodování a podnikání, model sofistikované řízení penÄ›z jsem naÅ¡el na burze.

První roky byly roky uÄení, obÄasných výher i tvrdých pouÄení.

MarnÄ› jsem hledal návody a postupy, které by byly osvÄ›dÄené, a to pÅ™es to, že zdrojů Äi knih bylo více než dost. Vedle toho jsem jeÅ¡tÄ› řídil svoje další projekty a burzou jsem se bavil. Jednoho dne doÅ¡lo k okamžiku, kdy příjmy z burzy pÅ™evýšily moje příjmy z podnikání a bylo rozhodnuto!

 • Jak se na burze vydÄ›lávají peníze?
 • Jak na finanÄní páku?
 • Jak je to s tÄ›mi akciemi, indexy, komoditami Äi mÄ›novými páry forexu?
 • Co ovlivňuje úspÄ›ch na burze?

Trvalo mi téměř tÅ™i roky, než jsem vybudoval základy! A zjistil jsem, že jsou vÄ›ci jednodušší, než jsem si myslel! A také jsou jinak, než jsou prezentovány. Tak zaÄala moje cesta tajnými postupy, které jsem poté postupnÄ› vylepÅ¡il s více, než tisícovkou klientů. Je to opravdu skvÄ›lý příbÄ›h, které se můžete zúÄastnit!

Jak jsem hledal Svatý Grál na burze

Když jsem v kvÄ›tnu 2005 udÄ›lal první promo na internetu pro svůj první seminář o burze, netuÅ¡il jsem, co se odehraje. V té tobÄ› jsem mÄ›l za sebou již 3,5 roku v tradingu a zcela jistÄ› to byl byznys, který mÄ› bavil. Po pár mÄ›sících na demo úÄtu jsem spustil svůj první ostrý úÄet. FinanÄní páka v obchodování byla závratná a o adrenalin nebyla nouze. InformaÄních zdrojů na internetu bylo málo, z 90 % pÅ™edevším z US webů. Bylo to uÄení za pochodu, experimentování, zkouÅ¡ení, hledání Svatého Grálu.

Ten se zdál být nalezen již po dvou týdnech ostrého obchodování. Svůj první úÄet jsem zhodnotil o více, než 100 % za necelé dva týdny. Můj první obchod s indexem NY burzy s DJIA si pamatuji dodnes. VydÄ›lat 4.000 USD za cca 20 minut hned první veÄer, bylo neuvěřitelnÄ› snadné. Již jsem zaÄal spřádat sny o rychlém zbohatnutí a o definitivním opuÅ¡tÄ›ní klasického podnikání. Potom následovalo jeÅ¡tÄ› nÄ›kolik excelentních obchodů a zisků. Å ampus tekl proudem, kalkulaÄka v plánování svÄ›tlé budoucnosti byla nažhavena.

Zkrátím to. Za dalších 14 dnů byl úÄet úspěšnÄ› vybílen. Zůstalo na nÄ›m 270 USD z původních 10 tisíc. Dnes tomu říkám Å¡kolné. Byl to adrenalin a lehký otÅ™es. Nikoliv z důvodu ztráty penÄ›z, ty byly rizikovým kapitálem. Ale z důvodu možné ztráty příležitosti. Pochopil jsem totiž, že toto je ta pravá příležitost! Technicky, technologicky i realizaÄnÄ› nejjednodušší podnikání na svÄ›tÄ›!

Zlate-dolary-zisk

Toho jsem se nechtěl vzdát, ale musel jsem pochopit, že ten Svatý Grál se nachází někde jinde. Trvalo mi ještě několik dalších let.

Již v roce 2004 a 2005 jsem celkem příjemnÄ› svoje podnikání na burze stabilizoval. Zisky nebyly v Å™Ã¡du stovek procent, ale Å¡lo o desítky procent, které byly realizovány v menším stresu, více v klidu a zejména jinak. NicménÄ› sezení u poÄítaÄe a ztráta sociálního kontaktu pro mÄ›, který jsem byl zvyklý na komunikaci a akci v reálném prostÅ™edí v podnikání, to byly moje brzdy.

Když jsem se na jaÅ™e 2005 rozhodl, že spustím vzdÄ›lávací projekt a první vlastní projekt pÅ™es internet, logická volba padla na vzdÄ›lávání v oboru, který mÄ› bavil. Tedy na burzu! NetuÅ¡il jsem, co to bude obnášet a co vÅ¡echno v mém životÄ› se zmÄ›ní. Musel jsem se hodnÄ› nauÄit ohlednÄ› webu, internetu a internetového marketingu. Bylo mi jasné, že pokud dÄ›lám byznys na internetu, tedy burzu, musí jít i ostatní aktivity pÅ™es internet.

https://romaneascafarmacie24.com/

Také jsem se zaÄal jeÅ¡tÄ› intenzívnÄ›ji vzdÄ›lávat v oboru burzy a spekulací, abych mohl pÅ™edávat jen ty nejlepší informace. Napínavý byl rozjezd mého vzdÄ›lávání. Na první akci, která se konala koncem kvÄ›tna 2005 v Praze, mi zdarma pÅ™iÅ¡lo téměř 90 lidí. PÅ™esto, že k sezení zde bylo jen 50 míst. Pochopil jsem, že internet je ta správná cesta i pro tento obor. Následovaly živé akce, které byly jak zdarma, tak i placené. Následovala skvÄ›lá jízda nÄ›kolika lety… V roce 2006 jsem protoÄil na burze svůj první milion USD a tento mikropříbÄ›h jsem sdílel se svými klienty.

Svatý grál na burze jsem nikdy nenaÅ¡el, protože neexistuje. 

Ale na systém a podmínky pro úspÄ›ch ano, a to i díky svým klientům!

Příběh offline vzdělávání.

Mezi roky 2006 až do jara 2012 jsem udÄ›lal možná stovku živých seminářů. V zásadÄ› Å¡lo vždy o krátkou sérii akcí na jaÅ™e a na podzim. Semináře a workshopy jsme vytunili i víkendovými akcemi a zážitkovými akcemi tak, abychom si komunity klientů a traderů jaksepatří užili. Vymysleli jsme kolem burzy spoleÄnÄ› mnoho zajímavých projektů, z nichž se nÄ›které vydaÅ™ily hodnÄ›, jiné ménÄ›. Vymýšleli jsme programy kolektivního investování, nebo další aktivity kolem burzy. Za hodnÄ› zdaÅ™ilý považuji projekt s WinSignals, kdy jsme 2,5 roku dávali do trhů, pro své klienty, série signálů pro obchodování s výslednou úspěšností pÅ™es 90 %.

Mými kurzy a akcemi za ty roky proÅ¡lo pár tisíc klientů, další byli na příjmu pasivnÄ›. Desítky procent z nich moje programy opakovaly a Å™ekl bych, že nÄ›jaká ta stovka z nich je v mém vzdÄ›lávání již mnoho let. Tvoří základ skvÄ›lé komunity lidí, kteří sdílejí vÅ¡e kolem byznysu, který nás vÅ¡echny baví. Za ty roky se vytvoÅ™ily desítky, možná stovky mikropříbÄ›hů, setkání, sdílení a akcí. Navzájem jsme si vymÄ›nili energii v tomto podnikání, ale zejména zkuÅ¡enosti a zpÄ›tnou vazbu.

Protože mými programy proÅ¡lo tolik lidí, mohl jsem vidÄ›t stovky úspěšných strategií a postupů, stejnÄ› tak jako i tÄ›ch ménÄ› úspěšných, Äi dokonce burzovních bankrotů. To byla skvÄ›lá Å¡kola pro vÅ¡echny zúÄastnÄ›né, protože jsme know-how, poznatky a zkuÅ¡enosti z reálného burzovního byznysu pÅ™enesli do mých vzdÄ›lávacích programů tak, že z nich aktuálnÄ› Äerpají vÅ¡ichni!

To považuji za skvÄ›lý a nejlepší výsledek mého příbÄ›hu se vzdÄ›lávání lidí v oboru, který mÄ› prostÄ› baví.

Pokud patříte mezi mé klienty a kolegy a Ätete tento Älánek, moc dÄ›kuji! Bez vás bych to nedal. Byli jste mým hnacím motorem i ve chvílích, kdy se mi nedaÅ™ilo, a jste mojí motivací pro další akce!

A pokud jste zde noví a chcete se pÅ™idat, neváhejte. Burza je jediné podnikání na svÄ›tÄ›, které si můžete vyzkouÅ¡et úplně bez rizika v podmínkách reálných trhů. Jen musíte mít to správné know-how. Se mnou, a s mými klienty a parťáky na burze, jej získáte!

Jak se zrodila online příležitost

Je tomu pÅ™esnÄ› tÅ™i roky, kdy jsem nastartoval PříbÄ›h vzdÄ›lávání online a zahájil první online kurz o burze na Äs. internetu s názvem Hrajeme si na burze. Kurz má za sebou již pátou reprízu a ke každé jsme pÅ™idali nové verze a obsah. Kurzy nám proÅ¡lo řádovÄ› 1 200 lidí, na skvÄ›lé FB skupinÄ›, která je uzavÅ™ená jenom pro kurzisty, je pÅ™es 880 aktivních Älenů. Stovky lidí se dále průběžnÄ› vzdÄ›lávají v Tajném Expertním Klubu Podnikáme  na burze, udÄ›lali jsme spolu Å™adu akcí typu VIP Traders Meeting a pokraÄujeme v dalších. PÅ™ipojíte se i vy?

Online vzdÄ›lávání je vyšší level. PÅ™esto, že se setkáváme zejména na internetu, vÅ¡e funguje podstatnÄ› lépe. VytvoÅ™ila se skvÄ›lá komunita lidí, kteří spolu burzu sdílejí v online akcích, webinářích a projektech i v rámci osobního setkávání.

Vy vÅ¡ichni se můžete pÅ™idat do diskuze v rámci veÅ™ejné FB komunity Hrajeme si na burze ZDE!!!

Mám rád tento byznys a jsem rád za tento PříbÄ›h s klienty!

Burza je příležitost, hra i podnikání.

Je na vás, jak je uchopíte. Můžete postupnÄ› opustit svá zamÄ›stnání, zjednoduÅ¡it si život a podnikání, pokud zde uspÄ›jete. Také se vždy můžete vždy vrátit tam, kde jste byli, nebo jste, pokud to pro vás bude obtížné. Ale pokud to nevyzkoušíte, nikdy nebudete vÄ›dÄ›t, zdali to je pro vás ta pravá příležitost! Pokud se vydáte na cesty k finanÄní svobodÄ› a nezávislosti, garantuji vám, že se vám zpÄ›t nebude chtít a Å¾e udÄ›láte vÅ¡e proto, abyste uspÄ›li. S kusem cesty vám pomohu.

Na burze se vÅ¡echny dÄ›je odehrávají 10x, 100x rychleji než v běžném životÄ›. Na burze máme k dispozici Demo platformu simulující z 90 % realitu. SkvÄ›lé místo pro bystÅ™ení mozku a nácvik rozhodovacích procesů. Motivací, proÄ se dát do kurzu Hrajeme si na burze tak jistÄ› najdete více. Ale o Riziku, PravdÄ›podobnosti, Spekulacích a Pravidlu 90/10 a dalších vychytávkách!

Dnes jen vezmÄ›te na vÄ›domí, že lze pochopit principy burzovních spekulací a zásady pro bezpeÄné a ziskové obchodování pomÄ›rnÄ› jednoduÅ¡e. Ale pouze na vás potom bude, jak s tím naložíte!

Jirka Mazur

Autor blogu a vzdÄ›lávacích programů Hrajeme si na burze

Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře
 1. Roman napsal:

  Dobrý den , pěknej příběh já si říkám když se na burze dají prohrát peníze dají se i vydělat . Já jsem ve fázi že už neprohrávám . Roman

Přidat komentář

 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku