Když je cesta cíl. Skutečný příběh úspěšného tradera


Životní nejen obchodování AleÅ¡e Andra, aneb o cestÄ› k sebepoznání, dosažení vytoužených cílů a burze jako životním stylu.

Úvodní slovo Vojty PodeÅ¡vy: AleÅ¡ Andr je mým parťákem ve webinářích SituaÄní Analýzy Online už zhruba dva roky. O online obchodování jsme se shodou okolností zaÄali zajímat oba dva pÅ™ibližnÄ› ve stejné dobÄ›, aÄkoli to trvalo jeÅ¡tÄ› nÄ›kolik let, než jsme se setkali. AleÅ¡ podle svých slov za tu dobu výraznÄ› pokroÄil nejen v Ãºspěšnosti svého tradingu, ale hlavnÄ› v nalezení sama sebe a sladÄ›ní svého životního stylu s tím, co vždy chtÄ›l. Bez nejmenších pochyb se tedy dá říci, že je úspěšným traderem a Å¾ije život podle svých pÅ™edstav.

AleÅ¡ je živým ztÄ›lesnÄ›ním toho, vÄ›dÄ›t jak na to. Ze svých krkolomných zaÄátků se propracoval k Å¾ivému obchodování na burze. Jak sám potvrzuje, kurz Hrajeme si na Burze a klub Podnikáme na Burze jej posunuly takovým způsobem, že se postupnÄ› z klienta stal spoluautor SituaÄní Analýzy Online. AleÅ¡ je online obchodníkem, vystupuje v naÅ¡ich webinářích a je Älenem „smeÄky burzovních vlÄáků“, tedy aktivním WinSignalistou, který zasílá své WinSignály klientům tohoto servisu. 

Mimochodem: AleÅ¡ mi svůj příbÄ›h, který si můžete pÅ™eÄíst na následujících řádcích, sám nadiktoval telefonicky bÄ›hem cesty pro své lyže do ski-servisu. Je nadÅ¡ený lyžaÅ™ a aktuálnÄ› vyráží do francie užít si závÄ›r lyžaÅ™ské sezóny a ochutnat místní víno. Díky burze si vychutnává Äeské sjezdovky pravidelnÄ› v pondÄ›lí dopoledne kdy jsou úplnÄ› prázdné a na burze se toho jeÅ¡tÄ› moc nedÄ›je. Tomuto přátelé říkám burza jako životní styl. PÅ™eÄtÄ›te si příbÄ›h muže, který to dotáhl tam, kam chtÄ›l. Aby nakonec zjistil, že žádný cíl možná ani neexistuje a cílem je samotná cesta a osobní rozvoj na ní.

Krkolomné zaÄátky na burze a tuÅ¡ení vlastní jedineÄnosti

Nebýt zamÄ›stnancem jsem chtÄ›l být asi tak pÅ™esnÄ› od té doby, co jsem nastoupil do zamÄ›stnání hned z kraje :-). Pocházím ze zamÄ›stnanecké rodiny, takže žádné podnikatelské návyky a podobnÄ› mi nemÄ›l kdo pÅ™edat. Naopak mi každý říkal ty klasické hlášky, aÅ¥ se dobÅ™e uÄím a najdu si dobré zamÄ›stnání. Celá rodina mi dávala za vzor klasické zamÄ›stnanecké myÅ¡lení a postupy. Já jsem ale chtÄ›l nÄ›co víc, než být jenom zamÄ›stnanec.

Byl jsem mladý, nezkuÅ¡ený a musel jsem se najít. V Äem ta moje vize vlastnÄ› spoÄívá? Vlastní podnikání? Jaké? V Äem? Multilevely, nebo nÄ›co jiného? Nebo si otevřít nÄ›jaký klasický obchod? Říkal jsem si: „Musíš na zaÄátku poznat sám sebe“. Základ byl ten, že jsem prostÄ› chtÄ›l nebýt zamÄ›stnanec. Ten má totiž omezené příjmy, stropy, limity, nesvobodu. Jako nezávislý na volné noze mám takové příjmy, jaké si dokážu zajistit svými schopnostmi. Svůj život a svobodu ve svých rukou.

Po nÄ›kolika neúspěšných pokusech s nejrůznÄ›jšími druhy „podnikání“, jsem zůstal jako zamÄ›stnanec. Ve skuteÄnosti i dost dobÅ™e placený zamÄ›stnanec, konkrétnÄ› ve strojaÅ™inÄ› jako konstruktér a projektant. Po nÄ›jaké dobÄ› jsem se dostal k různým nabídkám ke spolupráci na vedlejšák. Nedalo se na to ale spolehnout, byla to nárazová práce.

Jelikož jsem vydÄ›lával docela zajímavé peníze, tak jsem i dost spoÅ™il. Dával jsem peníze na stavební spoÅ™ení, což byl asi tehdy dobrý produkt a já o niÄem lepším nevÄ›dÄ›l. Finance jako sektor mne tenkrát zas tak moc nezajímaly. Zásadní ale bylo, že jsem vydÄ›lával celkem nadprůmÄ›rné peníze a pozoroval jsem jednu vÄ›c. Zjistil jsem, že i když dávám vÄ›tší peníze na stavebko, tak ceny nemovitostí rostou rychleji než ty naspoÅ™ené peníze. Takže jsem si Å™ekl že to není úplnÄ› v pořádku a tudy cesta nevede. S penÄ›zi je tÅ™eba pracovat víc takovým způsobem, aby vydÄ›lávaly další peníze. No a pak jsem pÅ™es kolegu v zamÄ›stnání narazil na burzu. Tehdy to byla jeÅ¡tÄ› klasická pražská burza. Řekl jsem si fajn to je jednoduché. Koupím ÄŒEZ, prodám ÄŒEZ, koupím komerÄku, prodám komerÄku a do roka jsem milionář! …  To bylo nÄ›kdy v roce 2007.

Takže jsem zaÄal na burze jak se říká „nÄ›co zkouÅ¡et“ podle rad na nejrůznÄ›jších veÅ™ejných diskusních fórech, internetových blábolech a radách různých chytráků. Jenže mi nÄ›jak doÅ¡lo že ani podle toho milionář nebudu. No a do toho pÅ™iÅ¡la krize v roce 2008-2009. Takže jsem po tomhle zjiÅ¡tÄ›ní zase zaÄal na internetu pátrat po dalších informacích o burze a narazil jsem na technikou analýzu. SvíÄky, indikátory, grafy. ZaÄal jsem se v tom pÅ™ehrabávat, ale byl jsem úplné zaÄáteÄnické ucho a Äetl jsem vÅ¡echno. VÄetnÄ› totálních nesmyslů, což jsem ale nemohl v tu dobu poznat. Takže jsem si zahltil hlavu i velkým množstvím informaÄního balastu. Na druhé stranÄ› jsem ale získal celkem pÅ™ehled, což zpÄ›tnÄ› hodnotím jako dost důležité.

Pokusy s akciemi na pražské burze nebo i v USA, ve smyslu obchodování a ne už investování, tak nÄ›jak pokraÄovaly dál. Takže to, co jsem na zaÄátku prodÄ›lal se mi podaÅ™ilo vydÄ›lat zase zpátky. No ale pořád jsem mÄ›l pocit, že to nikam moc nevede a plácal jsem se spíš na místÄ›. Na obchodování akcií samotných jsem se už vykaÅ¡lal a držel jsem jen pár titulů kvůli dividendám. Zhruba na rok jsem burzu opustil. FinanÄnÄ› jsem byl zajiÅ¡tÄ›ný, ale pořád mi burza nedala spát. Sledoval jsem ji, studoval další informace a možnosti jako například investice do fyzického zlata a stříbra.

V té dobÄ› už jsem zaÄal Äíst knihy od Roberta Kiyosakiho a obecnÄ› literaturu a vÅ¡echno o finanÄní gramotnosti. Řekl jsem si, že držet ty akcie fyzicky nebude taky ono a zaměřím se ÄistÄ› na online obchodování. Spekulace a trading s akciovými indexy a taky forex.

Takže jsem se pustil už konkrétnÄ› do tohoto oboru a po nÄ›jaké dobÄ› jsem narazil na webinář Pavla Fary, ve kterém mÄ›l jako hosta jakéhosi Jiřího Mazura. Už dlouho mne hodnÄ› zajímalo zlato a stříbro, jak už jsem psal, a ten webinář se mÄ›l právÄ› týkat i investic do drahých kovů. Jirka Mazur mne krom drahých kovů jeÅ¡tÄ› utvrdil i v mém zaměření na forex a akciové indexy v podobÄ› online tradingu. Žádné investice, nakupování a podobnÄ›, ale prostÄ› trading, spekulace. Pouze zlato mne stále drželo z hlediska nakupování fyzické komodity ve formÄ› cihliÄek. Tak jsem se jednoznaÄnÄ› zaměřil na tento smÄ›r. To bylo nÄ›kdy zhruba v letech 2012 nebo 2013.

Zlom díky Hrajeme si na Burze

No a pak pÅ™iÅ¡el kurz Hrajeme si na Burze. S klidným svÄ›domím můžu říct, že kdybych mÄ›l k dispozici takový kurz už na zaÄátku, nÄ›kdy v roce 2007, tak by mi uÅ¡etÅ™il spoustu let hledání, pátrání a uÄení se nesmyslů kterých je plný internet. Kurz hrajeme si na burze se pro mne stal základní Å¡kolou, kde je jasnÄ› vysvÄ›tlené pÅ™esnÄ› to, co zaÄáteÄník potÅ™ebuje, aby se ve svÄ›tÄ› burzy neztratil a držel si smÄ›r hodnÄ› efektivnÄ›.

Od té doby se dále vzdÄ›lávám a jdu maximálním možným způsobem do praxe. Takže od demo tradingu, kde jsem byl zhruba rok, jsem Å¡el s nejmenším možným množstvím kontraktů a maximální opatrností na Å¾ivé obchodování. Můj cíl byl vyzkouÅ¡et si trading v praxi a hlavnÄ› zvládat psychiku, což vám ale demo obchodování nedá. V praktickém reálném obchodování pro mne hodnÄ› znamenal velmi opatrný money management, který mi umožnil se rozvíjet v rámci svojí komfortní zóny a postupnÄ› tu komfortní zónu rozÅ¡iÅ™ovat. Dále jsem se vzdÄ›lával, proÅ¡el jsem si různé kurzy nejen o burze, ale i tÅ™eba kurzy Pavla Fary nebo Podnikání z Pláže od Stáni Mrázkové. Mimochodem taková perliÄka – například díky tomuto kurzu jsem si vzpomnÄ›l na to, že jako dítÄ› jeÅ¡tÄ› za komunismu jsem vÄ›dÄ›l, kolik je úrok na vkladní knížce a mÄ›l jsem spoÄítané kolik potÅ™ebuju vyhrát ve sportce, aby mi ta výhra úroÄená na vkladní knížce generovala průmÄ›rný tehdejší mÄ›síÄní plat! 🙂 A když jsem si na toto vzpomnÄ›l bÄ›hem kurzu Podnikání z pláže, tak jsem se utvrdil v tom, že jdu po správné cestÄ›, správným smÄ›rem.

No a co si myslím, že jsou nejdůležitÄ›jší myÅ¡lenky a aktivní kroky pro to, aby se ÄlovÄ›k mohl stát nezávislým podnikatelem, byznysmenem, živnostníkem nebo online obchodníkem?

 1. ÚspÄ›ch v Äemkoli je podmínÄ›ný prací na sobÄ›. Není to o tom, si nastudovat jeden kurz, jednu knihu a být král. Je to dlouhodobý, možná celoživotní, proces a svým způsobem rozhodnÄ› i Å¾ivotní styl.
 2. Je potÅ™eba poznat sám sebe. VÄ›dÄ›t kdo jsi a co oÄekáváš od toho, co dÄ›láš. Jaký chceÅ¡ mít přístup ke svému burzovnímu obchodování – skalping, swing, poziÄnÄ›? Forex, opce, indexy , komodity ? Najít co ti sedí, svou komfortní zónu.
 3. Musíš mít jasnÄ› stanovené cíle, vÄ›dÄ›t co od burzy a od života chceÅ¡. Musíš chtít na tom pracovat a je tÅ™eba, aby tÄ› to bavilo

Moje krédo je: PozitivnÄ› myslet, nikdy se nevzdávat ☺ Daří se, musí se daÅ™it, protože jiná možnost neexistuje ☺ DílÄí prohry na cestÄ› k ÃºspÄ›chu jsou Äasté a musíš po nich vstát a pokraÄovat dál. Svých cílů pak rozhodnÄ› dosáhneÅ¡.

Pár vět závěrem

Je skvÄ›lé vidÄ›t na příkladu svém a ostatních lidí, že to prostÄ› jde. Cestu k nezávislosti, aÅ¥ už si pÅ™edstavujete pod tím pojmem cokoli, můžete uskuteÄnit také vy. Nedbat na komplikace nebo že vás nÄ›kdo odrazuje. AleÅ¡ si v souÄasnosti tradingem velice dobÅ™e vydÄ›lává a jsme rádi, že klub Podnikáme na Burze v jeho souÄasné podobÄ› umí zájemce o tento skvÄ›lý byznys správnÄ› nasmÄ›rovat k dlouhodobÄ› úspěšnému obchodování na burze.

Chcete také pÅ™estat bloudit v dezinformacích a nepoužitelných návodech?

PÅ™idejte se k AleÅ¡ovi a absolvujte kurz Hrajeme si na burze!


Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře
 1. Milan M. napsal:

  Dobrý den, sledoval jsem Vás jak jste diskutovali o lyžování a trochu záviděl, poněvadž na lyžích v zahraničí jsem nebyl již ani nepamatuji. To, že jsem na lyžích denně doma, to samozřejmě nenahradí. I příběhy Vás obou jsou zajímavé, můj problém je, že již nemám času nazbyt, proto se snažím situaci řešit obchodem v zastoupení. Snad se to podaří, prozatím pouze sleduji Vášprogram. Děkuji MM.

Přidat komentář

 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku