Jak získat zdroje mentálního vítěze na burze?

Oč opravdu na burze jde?

Kolem burzy a vydělávání na burze je mnoho mýtů, pověstí, nedorozumění, ale i faktů. Zatímco těch mýtů je hodně, fakta zůstávají ukryta je pro vyvolené. Možná patříte mezi ně?

Již brzy pro vás chystáme řešení, fakta, doporučení a opravdu dobrou sérii rad. Ale nejdříve si přečtěte tento článek.

Dráždivé skutečnosti jsou třeba tyto:

Podnikaní na burze je opravdu zajímavá příležitost. Je to jediné podnikání na světě, v rámci kterého můžete pracovat jen s čistým kapitálem a soustředit se na podstatu, to jest na obchodování a na práci s penězi.

Připomeňme si základní teze, proč se o burzu zajímat:

1. Je to technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na světě.

2. Můžete se jej účastnit z jakéhokoliv místa na světě.

3. Nepotřebujete žádné povolení, papíry, živnostenské listy, byrokracii.

Na druhé straně je ta jednoduchost obklopena složitostí a tajemnem, které jsou pro 98 % lidí v populaci nepřekonatelné. Proto zjednodušujeme vše kolem burzy na totální minimum, na dřeň. Soustřeďujeme se na spekulace s nejužším výběrem aktiv, které lze zároveň obchodovat 24 hodin denně s výbornou likviditou a která ovlivňují 90 % světového sentimentu.

Víme, že to, s čím na burze obchodujeme, je zejména sentiment – nálada a nákupní či prodejní emoce trhu. Trhu, kterého se denně účastní milióny individuálních hráčů a tisíce institucionálních traderů a korporací.

Kde vzniká sentiment a co se na trhu odehrává?

V zásadě se dá konstatovat, že to, s čím se v reálu na burzách obchoduje, je momentální přesvědčení, nálada a soubor emocí. Emoce davu, emoce insider obchodníků, emoce reakcí trhu – vše kombinované složitým mechanismem rozhodovacích postupů, který je mixem algoritmů vysokofrekvenčních obchodníků, rozhodovacích postojů velkých investorů, povídačkami odborníků, komentátorů, analytiků, politiků a emočními reakcemi davu individuálních spekulantů. Zdánlivě složitý svět se zjednodušuje promítnutím všech těchto vlivů do grafů aktiv, která sledujeme.

Grafy jsou vizuálním a „fyzickým“ projevem jinak zcela nehmotného a abstraktního sentimentu.

Vše, co se děje na trzích, vidíme následně v rámci naší SAO – Situační Analýzy Online, která bere do úvahy data a grafy v rámci technické analýzy, korelace mezi hlavními aktivy, synergie sentimentů a mixuje hlavní impulsy z fundamentu či zkušeností. Fundamentální a zkušenostní analýza, burzovní cykly – to vše bereme do úvahy. Měli byste znát z kurzů HNB! Tento způsob přemýšlení o trzích potom promítáme do obsahu našeho HNB Premium Clubu.

Jistě víte, že mimo to, že vás naše SAO učíme v kurzu HNB a že jej s vámi již dva roky neustále omíláme v rámci obsahu HNB Premium Clubu, dává to základ i pro naše burzovní predikce a informační servis WinSignals. Predikce a jejich úspěšnost je jedna věc, ale riskmanagement, to jest řízení obchodů, je věc druhá. Profesionální řízení peněz je o přiměřeném obchodování s nízkým rizikem.

Tento článek píšu na víkend… To je čas zklidnění!

A také je před Velikonocemi. To je opravdu pár dnů, kdy je na burze klid a chytrý trader má zavřené všechny pozice. Dopřejte si víkendové zamyšlení o tom, co opravdu ovlivňuje vaše výsledky!

Jsou to emoce, psychologie, kotel plný napětí, výzev, doufání, výher i zmaru!

Jasně – může být, že již rozumíte základům, že máte jasno ve strategiích. A přesto výsledky neodpovídají znalostem či možnostem. Proč?

Je možné, že již sami umíte dělat vlastní predikce s úspěšností lepší, než je systém 50:50.

Vy již víte, že predikce a jejich úspěšnost je jedna věc, ale riskmanagement, to jest řízení obchodů, je věc druhá.

Ano, můžete patřit mezi šťastné lenochy a přijímat servis WinSignal. Ani zde nejsou predikce dokonalé a stoprocentní. Ale jsou úspěšnější, než jak je to schopno dělat 98 % v populaci individuálních traderů. A zejména stabilnější.

Je docela možné, že máte již i jasno právě v riskmanagementu, obchodujete přiměřeně, s nízkým rizikem a máte nakročeno k profesionální fázi pro řízení peněz.

Nicméně je jisté, že s emocemi a rozhodovacími procesy zápasíte všichni. Stejně tak, jako my. Proto je potřeba věnovat extra pozornost tématům psychologie tradingu, spekulací. Nakonec se to podobá i psychologii her, sportu, podnikání či života. Buď se rozhodujete dobře, nebo špatně. Buď jste za stejných okolností, které mají k dispozici i ostatní, úspěšní, nebo nikoliv.

Přijměte ještě tyto teze:

» Burza a to, co se na ní odehrává, je pro všechny účastníky v zásadě stejná – stejné vývoje ceny, likvidita, grafy, volatilita, cenové výkyvy…

» Přesto zde většina lidí nechává peníze, protože se ve stejných podmínkách rozhodují špatně či opačně, než vítězové, kterých je méně!

Do hry vstupují emoce – buď euforie s dočasných výher, či strachy z prohry a úbytku peněz. Kupodivu mají lidé strachy i tehdy, když aktuálně vydělávají…

Emoce, ambice, záměry, realita a představy, strachy a euforie. Klidný proces nebo horská dráha. Řízení peněz nebo vlastní hlavy?

S emocemi a rozhodovacími procesy zápasí každý online trader. Stejně tak, jako my. Proto je potřeba věnovat extra pozornost tématům psychologie tradingu a online spekulací. Nakonec se to podobá i psychologii her, sportu, podnikání či života. Buď se rozhodujete dobře, nebo špatně. Burza a to, co se na ní odehrává, je pro všechny účastníky v zásadě stejná – stejné vývoje ceny, likvidita, grafy, volatilita, cenové výkyvy… Buď jste za stejných okolností, které mají k dispozici i ostatní, úspěšní, nebo nikoliv.

Jak tedy na to?

Jaké máme řešení či doporučení?

Je mi jasné, že tento článek čtou ti z vás, kteří problematice rozumí. Pokud jste dospěli ve čtení až zde, je jasné, že čekáte na výsledek, doporučení či dobré tipy. Zde jsou:

Máme je pro vás!

To vše jsme probrali na expertním webináři na téma

4 skvělé zdroje mentálního vítěze na burze!

Jaké ty zdroje byly pro vás připraveny?  To se dozvíte až v záznamu z této akce ve členské sekci HNB Premium Clubu. Přístup je zde pouze pro členy online clubu! Máte přístupy?


Dokončeme dnešní úvahu!

Jak se tedy přeladit na dlouhodobě úspěšné rozhodovací mechanismy pro obchodování na burze? Jaké jsou návyky a myšlenková nastavení úspěšných lidí?

Obligátně můžeme začít u těch velikonočních svátků. Pár dní relativně v klidu dokáže s lidským mozkem udělat hotové zázraky. Pouze burzovní „závisláci“ mají tendenci drtit trading a grafy i např. během velikonočního pátku a pondělí kdy burzy sice fungují, ale likvidita je v tomto období minimální, cenové pohyby laxní a přirozená volatilita cen, na které můžeme realizovat své spekulace se blíží „bodu mrazu“.

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS? – obchodujte v časech dobré likvidity, kdy máte šanci na úspěšné spekulace během relativně krátké doby. V období, kdy se moc neděje si užívejte volna a RELAXUJTE. Tento banální návyk je jedním ze základů dlouhodobého úspěchu lídrů v jakémkoliv oboru. Mnoho online obchodníků vyčerpává svůj mozek permanentním sledování grafů a má tak našlápnuto ke starému přísloví, že pro stromy nevidí les.

Uvolněný a relaxovaný mozek dokáže s mnohem lepším nadhledem identifikovat zajímavé příležitosti na burze. A co víc – dokáže odlišit ty skutečně zajímavé a s dobrou pravděpodobností úspěchu, od těch nekvalitních s šancí pro úspěch blížící se poměru 50:50. A to na burze nestačí.

Odpočatý a relaxovaný mozek má další velkou výhodu. Tou je schopnost být emočně více stabilní. Euforie z dočasných výher, či strachy z prohry a úbytku peněz…. Kupodivu mají lidé strachy často i tehdy, když aktuálně vydělávají… Velké emoce, ať už pozitivní či negativní jsou něčím, co vám z jinak klidného procesu dokáže udělat horskou dráhu. Věřte nebo ne – burza vám nadělí nejvíce tehdy, když je vlastně velmi nudná, až někdy rutinní.

Na burze je možné uzavřít až 90 % všech obchodů, které se dostanou do dočasné ztráty, nakonec v zisku. Ale silné emoce a (ne)odpočatý mozek zvyšují pravděpodobnost nesprávného úsudku na burze a ztráty a na to se velmi snadno začne nabalovat další problém a „spirála“ ztrátového myšlení…

V nelikvidním období či v situaci kdy je pravděpodobnost vývoje ceny 50:50, máte prostě vyšší pravděpodobnost otevření ztrátového obchodu. Lidská mysl, někdy možná i přímo ego, má potom vysokou tendenci si ztrátovou pozici „vynahradit“. V tu chvíli vás řídí vaše emoce, ambice, záměry, realita a představy, strachy a euforie. Ať už chcete kompenzovat újmu finanční nebo újmu na svém sebevědomí, tak se nevědomky dostáváte do spirály rozhodnutí, která mají už od počátku nakročeno k neúspěchu. Rozhodně se o nich nedá říci, že tyto rozhodnutí provádíte s nadhledem a jasnou myslí.

Existuje velké množství souvislostí mezi konkrétními burzovními situacemi (viz. příklad s nízkou likviditou a situací 50:50) a jejich dopadem na vaši psychiku.

Tedy souvislostí mezi „tvrdými daty“ z burzy a abstraktní a nehmotnou mentalitou online tradera. V konečném důsledku se tedy můžeme sami sebe ptát:

Řídíme peníze, nebo vlastní hlavu?

Anebo můžete patřit mezi šťastné lenochy a přijímat servis WinSignals. Ani zde nejsou predikce dokonalé a stoprocentní. Ale jsou úspěšnější, než jak je to schopno dělat 98 % v populaci individuálních traderů. A zejména stabilnější.

Nicméně to, co je rozhodující,

je srovnání emocí, motivací a hlavy tradera bez ohledu na to, zda s porozuměním přijímáte úspěšné burzovní predikce od jiných, nebo si je vytváříte sami.

Pravděpodobnostní odhady a úspěšné predikce cenových pohybů na burze jsou jedna věc…

Ale rozhodovací procesy a to, co se děje v hlavě, je věc důležitější.

O tom všem jsem si povídali na expertním webináři ve čtvrtek 20. dubna od 20:00. Jeho záznam je přístupný pouze pro členy HNB Premium Clubu zde.

Buďte připraveni na další informace, čekejte na email a startovní výstřel!

Buďte připraveni!

Protože ten, kdo je připraven, není následně překvapen!

Jirka Mazur

Duben 2017 s autroským přispěním Vojty Podešvy.


PS: Potřebujete více informací a ještě jste neprošli online kurzem a následně HNB Premium Clubem?

HNB Business

Λοιπόν, αν προσπαθήσετε για την καινοτομία και θέλετε να δοκιμάσετε κάτι νέο μαζί. Και αν όχι; Και το Lucid Magazine που λάμπει το ευρύχωρο έργο καλύπτεται από ένα διαυγές περιοδικό, για να κάνει: Έτσι, Farmakeioellinika24 δεν θέλατε να καλύψετε χειροπέδες και σεξ, στέκεται σε μια αιώρα, βαρετή, βαρετή, βαρετή γυναίκα! Κάποιος θα παραμείνει, να πάρει ένα κουπόνι για σαράντα γάτες. Θα ήταν απαραίτητο να γελάσω σε αυτό το αντικείμενο, αλλά δεν ανακαλύπτονται όλοι και η οργάνωση των διακοπών στο κρεβάτι φαίνεται να είναι η καλύτερη λύση.

Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře
 1. Fanda napsal:

  Už se těším a děkuji za možnost být u toho. Individuální zůstává aplikace do praxe 🙂

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku