Ziskový potenciál vaší mysli

Jak myslíte, tak se máte a takové máte peníze.

jak-myslite-tak-se-mate

 

Ano, je řeč o burze a tento článek by se mohl jmenovat třeba něco jako “Ziskové řízené investic na burze”. Nicméně si myslím, že název článku více odpovídá tomu, o co v naší hře na burze jde. Ano, píšu slovo “hra”, neboť to také více vystihuje to, co na burze děláme. A nejen na burze. Nakonec vše, co děláme – náš život, naše podnikání, naše činnosti a rozhodování více odpovídají tomu, co odborně popisuje například Teorie her.

Teorie her je disciplína aplikované matematiky, která analyzuje široké spektrum konfliktních rozhodovacích situací, které mohou nastat kdekoliv, kde dochází ke střetu zájmů.

Ano – rozhodování a nejrůznější střety zájmů nám hrozí dennodenně ve všech situacích, které nám život přináší. Denně se mnohokrát rozhodujeme, zda uděláme to, či ono. Zda uděláme tu, či onu akci, schůzku, zda podepíšeme smlouvu, uděláme nákup, zda pozveme na rande zajímavou osobu… Zda si s ní něco začneme, či nikoliv. Nebo zda pojedeme vlevo, či vpravo – protože několikrát denně jsme na jakési křižovatce, ze které vede více cest, ale pro jednu se musíme rozhodnout. A jedna je ta správná, nejlepší. Ne pokaždé se strefíme do správného rozhodnutí.

» Špatná rozhodnutí bolí, mrzí, mohou přivodit újmu. Újmu majetkovou, finanční, zdravotní, vztahovou, či dokonce osudovou.

» Dobrá rozhodnutí nás potěší, mohou nás nadchnout a přivodit euforii, nabudit příjemné hormonální změny, zvýšit hladiny endorfinů, serotoninu (hormonu štěstí). Poté se opět rozhodujeme, konáme…

Celý život je o permanentním procesu rozhodování.

Stejně tak, jako podnikání či třeba právě ta hra na burze. Nebojte se slova hra. Prostě neustále něco, s někým a někde hrajeme. A neustále řešíme více, nebo méně rozhodnutí. A sklízíme důsledky – ty mohou být očekávané, přijímané, příjemné, ale také mohou být ve střetu z našimi zájmy. Pokud se tak stalo, někde se stala chyba, nebo jen zapracovaly další vlivy – pravděpodobnost a jistá míra nahodilosti či chaosu.

Pokud byste chtěli mít svůj život, podnikání či dění na burze popsány matematicky, k Teorii her byste museli přidat i Teorii chaosu, pravděpodobnost, rizika, řízení rizik, spekulace, korelace, souvztažnosti, synergie. OK, zkomplikovat lze ledacos. V zásadě si pořád ale myslím, že v podnikání i v investování na burze vystačíme s matematikou 5. třídy základní školy, se špetkou zdravého rozumu a s pár zásadami pro využití ZISKOVÉHO POTENCIÁLU vlastní mysli.

Burza a řízení investic na burze jsou determinovány mnohými okolnostmi, v rámci kterých ovšem i zdravý rozum, či úsudek mohou podléhat nahodilostem nelineárního procesu hry s neúplnými informacemi. Pohyby cen aktiv na burze, která jsou předmětem našeho zájmu pro řízené spekulace, jsou často výsledkem chování nelineárních dynamických systémů, které vykazují jev známý, jako deterministický chaos. Tj. nelze v něm definovat všechny proměnné a veškeré náhodné nebo předvídatelné parametry, jejich výsledkem by bylo něco, jako JISTOTA výsledku.

OK, s tím se dá žít, pokud to víme. Nicméně lidský mozek je sice nejdokonalejší počítač na světě, ale ty nelineární a dynamické souvislosti umí hodnotit až poté, co nastanou a nerad s nimi počítá. Vlastně se 99 % lidí chová tak, že by rádi měli vše na jistotu, vše jasné, spolehlivé, fungující, dokonalé. Proto lidé v podnikání prahnou po zaručených návodech a informacích, byť v podvědomí tuší, že to není jaksi reálné.

Pravděpodobnost & Rizika & Spekulace

risk-management2

Dá se tedy klidně konstatovat, že úplně vše, co děláme v životě, v zaměstnání, v podnikání, na burze či v jakékoliv činnosti splňuje prvky Teorie her i Teorie chaosu. Vše, co děláme, má tudíž v sobě prvky Spekulace. Neustále, dnes a denně spekulujeme, že nám vyjde to, oč usilujeme.

Ve všem, co děláme, je potom prvek Pravděpodobnosti. Ano, nic z toho, po čem toužíme, nic z toho, co děláme a nic z toho, oč usilujeme, nemusí prostě vyjít. Potenciální střet našeho zájmu je pořád ve hře. V životě se to nazývá průšvih, negativní událost, v podnikání špatný předpoklad či záměr, na burze potom ztrátová situace. Není nikdy otázkou, jestli se tak stane, ale pouze vždy – kdy se tak stane. To jsou prvky Rizika.

Proto vše, co děláme, v sobě obsahuje prvek Spekulace. Ano, prostě neustále doufáme, že nám věci, předpoklady, predikce a vytoužené jistoty budou vycházet. Nicméně to občas nevyjde. Důsledky mohou být mírné či mimo rámec vnímání, někdy ale vážnější i fatální.

Takže se dá říci, že vše, co aktuálně máme… To, v jakém stavu se nachází náš život, naše podnikání, náš bankovní účet či stav účtu na burze… To vše je výsledkem toho, jak jsme vyhodnocovali ony

parametry HRY – Pravděpodobnost & Rizika & Spekulaci.

Ziskový potenciál vaší mysli.

Potenciál lidské mysli je nekonečně velký a silný. Lidský mozek je neuvěřitelný počítač s někdy překvapujícími výsledky. Vlastníme jej každý. Výkonnost teď neřeším, ale něco bychom o něm měli vědět.

Z 90% jsou výsledky v činnostech lidí spíše odvislé na způsobu, jakým je mozek využíván, než jen na obecně uznávaných faktorech. Jistě – vzdělání, mentální kapacita, jistá inteligence, zkušenosti a mnohé z toho, co vnímáte, to je důležitá. Ale nikoliv rozhodující. Rozhodující je totiž způsob myšlení a způsob používání mozku a parametrů lidské mysli.

Zatímco jeden mozek člověka, který obsahuje jistou míru informací, vzdělání, inteligence a zkušeností, může vytvářet chtěné hodnoty, přetvářet svět a dosahovat skvělých výsledků, potom stejný mozek s podobnou kapacitou bude vykazovat výsledky nechtěné, průměrné, či dokonce žádné. A někdy může být i zbraní hromadného ničení. Ničení světa, vztahů, výsledků, hodnot, peněz.

Z výše popsaného vyplývá, že nemusí stačit to, co vnímáte jako důležité informace, vzdělání či postupy, třeba právě pro úspěšné obchodování na burze. Rozhodující bude, jak tyto informace, vzdělání či postupy využijete v praxi. A zdali jste k tomu, co děláte, schopni přistupovat profesionálně jako k hernímu systému, který má svoje pravidla, systém, matematiku, ale zároveň i prvky nepředvídatelnosti, neurčitosti či dokonce chaosu.

Pokud ano, jste připravení přežít.

To je první krok k tomu, abyste přežívali bezpečně a ve výsledku i ziskově.

 

O všem rozhoduje vaše mysl a její nastavení.

thinking-money

V každé hlavě se nachází miliardy mozkových buněk, neuronů, stovky miliard synapsí a spojení. Elektrochemický systém pracuje s informacemi, třídí je, vyhodnocuje a dává podněty, či řešení. Každou vteřinu jich lidský mozek vyhodnocuje tisíce. Neurony putují elektrické impulsy, z paměti vyhodnocují informace, zkušenosti, počítač prostě pracuje. Každou sekundu se zpracovávají stovky tisíc dat.

Tím, jak mezi buňkami putují zprávy, myšlenky či vzpomínky, vytvářejí se biochemické elektromagnetické cesty. Říká se jim paměťové stopy a jsou opravdu vzrušujícím poznáním a možná i klíčem k tomu, abychom pochopili, kdy a jak můžeme uspět, třeba i na burze. Pokaždé, když nás napadne nějaká myšlenka, poklesne biochemický a magnetický odpor v myšlenkové stopě, kudy tato myšlenka putuje. Je to, jako byste čistili cestu lesem. Napoprvé je to fuška, protože se musíte prosekat houštinou. Napodruhé to bude díky počáteční práci lehčí. Čím déle se tento proces odehrává, tím jasnější cestu k rozhodování a výsledku buduje.

Podobně funguje i lidský mozek → čím častěji opakujete vzorce či mapy myšlenek, tím menší je odpor, na který budou narážet. Opakování tedy samo o sobě zvyšuje pravděpodobnost dalšího opakování. Jinými slovy – čím častěji se přihodí nějaká událost, v rámci které se musíme rozhodovat, tím spíše se někdy stane opět. (text. tří předchozích odstavců jsem si vypůjčil z knihy Tonyho Buzana Myšlenkové mapy).

Analogie práce s myšlenkami k našemu řízení investic na burze.

Na burze, podobně jako v jakémkoliv jiném podnikání, funguje neúprosná statistika. Dlouhodobě zde uspěje jen 10 % lidí na úkor méně úspěšné 90 % většiny. Proč 90 % lidí v životě, v podnikání, či na burze neuspějí? Prostě proto, že mají nastavené myšlení směrem k neúspěchu. Část lidí jsou dokonce chodící tragédové – na co šáhnou, to pokazí. Neúspěch mají jako návyky, jako nastavení mysli. Mají blbým způsobem vybudované ty “paměťové stopy”.

Z toho ale na druhou stranu naopak vyplývá, že lze mít mysl nastavenou i opačně, směrem k úspěchu. Proč to tak ale má menšina lidí? Řekl bych, že jednou z příčin je prostě fungování Pravidla 80/20 v ekonomice, v podnikání, na burze i ve všech lidských činnostech.

Úspěch, úspěšné myšlení a nastavení lidské mysli jsou podmíněny vědomým stavem. Prostě uvědoměním toho, jak opravdu věci, děje, život, podnikání i burza fungují. Proč dávám tyto záležitosti dohromady, do jednoho pytle a proč neřešíme jenom burzu a řízení investic na burze?
Jirka Mazur

Tak asi vám svítá.

 • Vše, co děláme, v čem se pohybujeme, svět, který kolem sebe vytváříme, či kterého se účastníme je prostě propojeno.
 • Tvrdím, že pokud ke lidská mysl nastavena pro průměr, vše je následně průměrné a bez akce.
 • Pokud je lidská mysl nastaven na úspěch a vítězství, musí mít právě v tom mozku prošlapané ty správné cesty, synapse, vzorce a myšlenkové mapy.
 • Ano, jistě existuje něco, jako vítězné myšlenkové mapy a myšlení.
 • Stejně tak, jako existují ztrátové myšlenkové mapy, schémata, postupy, rozhodování.
 • Svoje “paměťové cesty” můžeme svojí sbodnou vůlí vybudovat buď špatně, nebo dobře.

 To, co popisuji, není teorie.

Přesvědčil jsem se o tom sám ve své vlastní praxi. Jako akční člověk jsem v mládí provozoval i lehce adrenalinové sporty, jako jeskyňaření, horolezectví, paragliding, bujaré večírky i četná dobrodružství s něžným pohlavím. Vše, co jsem dělal, jsem dělal rád, ale občas s nadměrnými riziky. Pravděpodobnost toho, že se občas může něco přihodit, byla tím vyšší, oč více jsem pokoušel osud a zvyšoval rizika. Takže jsem občas někde spadl a v jednou případě i skončil na JIPce. Popřípadě jsem dostal kopačky od milé dívky. OK, život mě postupně učil vyhodnocovat moje spekulace a rizika tak, abych si více užíval a méně riskoval.

Podobně tomu bylo i v podnikání, které od počátku narůstalo do slušných obrátek. Z nuly, z garáže a na zelené louce jsem do několika málo let točil v podnikání stovky milionů korun, řídil stovku zaměstnanců a zažíval euforické příběhy a sem tam i nějaké ty držkopády.

S tímto mentálním a zkušenostním vybavením jsem začal před 14 lety pokoušet burzu a obchodování na burze.

Řeknu to krátce – po léta to byl příběh o vzestupech, euforii, občasných pádech i krizích. Naštěstí pro mě dnes s kladným výsledkem. Pochopil jsem, o čem jsou nejen ta slova Pravděpodobnost, Rizika a Spekulace, ale i to, jak bych měl pochopit něco z té Teorie her, Teorie chaosu i to, jak funguje lidský mozek. Říká se tomu poučení a zkušenosti.

Zkušenosti, které byly na burze vykoupeny milionovým školným.

Kdy jsem poznal svůj Svatý Grál na burze?

Již v letech 2006 – 2008 jsem s desítkami svých klientů a traderů identifikoval, že burza má na rozdíl od jiných herních systémů pár zákonitostí:

» PravděpodobnostVše, co se děje na burze v cenách, je o pouze o dvou možnostech. Cena na burze může pouze růst, nebo klesat.   Jiné možnosti zde nejsou. To jest řeším zde pouze dvě možnosti. Burza je bez dalšího vnímání okolností podnikáním, kde se vše děje s pravděpodobností 50/50, 1:1. Dvě možnosti, třetí neexistuje.

Tím je jako herní systém daleko jednodušší, než cokoliv, co jsem musel řešit v životě a v podnikání.

Z tohoto pohledu se zdá vcelku nepochopitelné, proč matematicky a pravděpodobnostně tak jednoduchý systém lidé, stroje a počítače tak komplikují a hledají na dvě možnosti desítky, stovky či tisíce metod, jak odhadnout tu správnou možnost.

Na burze se denně, každou hodinou či minutou dostáváme na rozcestí dvou cest, kdy jedna vede vlevo, druhá vpravo. U nás tedy jedna možností – cena nahoru, druhá možnost – cena dolů. Musíme se rozhodovat, kterou cestou jít. Pro jednu se rozhodneme a jedna je ta správná.

A cesta i rozcestníky mohou být buď klidné a bezpečné, nebo je můžeme vzít z kopce, zprudka. Buď s rozmyslem, či s rozvahou. Udělat akci a mít ji pod kontrolou, nebo udělat akci a potom děj se vůle boží… Jak to děláte vy?

» Pravděpodobnost zisků. Dalším zajímavým poznáním bylo, že otevírám-li obchodní pozice na burze určitým způsobem, dostává se dříve, nebo později až 98 % všech mnou otevřených pozic do menšího, či většího zisku.

» Pravděpodobnost ztráty. Negativním poznáním bylo, že rovněž 80 % všech otevřených pozic se dostávalo do menší, či větší ztráty.

 • Je tedy na každém, co bere a kdy.
 • Zisky nebo ztráty?
 • Jaké musejí být splněny okolnosti pro to první?

Uvědomění. Také jsem si uvědomoval, že burza je tvrdý kapitalismus, děvka nevděčná a že příležitosti  jsou pro všechny účastníky stejné. A přesto zde jedni vydělávají a druzí prodělávají. Pochopil jsem, že burza a celý ten cirkus a kolotoč s bilióny dolarů v akci je něco, jako organismus. Pochopil jsem, že aby ten organismus přežil a fungoval, musí v sobě mít určité zákonitosti, které právě ti úspěšní pochopili a ta neúspěšná většina je neustále zcela mimo.

Což je v pořádku, protože někdo musí otevírat peněženku a cpát tam ty peníze. A jiný inkasuje. Je to vše nejen o fungování, ale i mentálním nastavení hlavy – je to o ziskovém potenciálu vaší mysli!

ZISKOVÝ POTENCIÁL VAŠÍ MYSLI

 • Musí chápat, co se na burze v cenách a v příležitostech opravdu odehrává
 • Musí umět vyhodnocovat Pravděpodobnostní charakter podnikání a dějů
 • Musí chápat jistou složku nelineárních dynamických procesů, které mění předpoklady v realitu
 • Musí umět správně chápat rizika a správně nastavit rozhodovací procesy

Jak je možné, že v situaci, kdy rozumíme faktu, že více, než 90% všech obchodů na burze mohou být ty ziskové, že s takovou znalostí neumějí spekulanti na burze přežít a vydělávat? Proč má 80 – 90 % lidí na burze nastavenou hlavu ztrátovým způsobem?

Opravdu existuje něco, jako ZISKOVÝ POTENCIÁL VAŠÍ MYSLI.  Dobrá zpráva je, že s tím lze pracovat!

WinSignals a ziskový potenciál vaší mysli.

Můj projekt WinSignals možná znáte. Já a můj tým jsem dali dohromady systém, který identifikuje pravděpodobnostní situace na burze se ziskovým potenciálem. Pracujeme s čísly, o kterých vím, že pro 98 % našich klientů budou vždy zcela nedostupná.

winsignals-claim

Náš systém pravděpodobnostních burzovních predikcí vykazuje finální úspěšnost 80-90 %. Rozumějte tomu správně, 80-90 % našich zpráv pro klienty je pravděpodobnosti a realizaci zisků! Jenom poznámka zde > toto vás naučíme v rámci našeho kurzu HNB BUSINESS!

To jsou v zásadě fenomenální výsledky, nevím o jiném obdobném systému! Přesto jen 50-60 % našich zákazníků vykazuje dlouhodobě ziskové výsledky v obchodování a našimi WinSignals. Jasně, i tak je to číslo podstatně vyšší, než ne běžný průměr. Řekl bych, že tak 30-40 % lidí se v tom plácá, někdy v plusu, jindy v mínusu.

V zásadě vím, proč tomu tak je. Pracují se špatným nastavením v hlavě. Možná i pár procent lidí, tak do 10-ti vykazují i špatné výsledky a ztráty. Dělají zmatky, chaos, nadměrně riskují.

Obchodování na burze a řízení investic má tyto předpoklady:

 1. Statisticky úspěšné burzovní predikce, slušné výsledky v parametru Pravděpodobnosti (zde vždy budeme úspěšnější, než 98 % z vás – máme na to systém).
 1. Riskmanagement – tj. obchodování na burze s pochopením rizika a s tím, jak mít tato rizika pod kontrolou. Východisek pro rozumný, bezpečný a ziskový riskmanagement je více a budeme je probírat živě, na webináři.
 1. Nastavení mysli a strategie.

Zde je opět více východisek pro to, abychom pochopili, kde je Svatý Grál pro úspěch a pro náš ziskový byznys na burze. Něco vyplývá z mého pojednání o nastavení mysli a o fungování mozku. Z něj je jasné, že ty cesty, synapse  a propojení si vytváříme sérii akcí. Vytváříme něco, jako vlastní paměťové stopy. Ty se dějí z naší svobodné vůle, ale i z očekávání a následného vyhodnocování rizik. Zkušenosti jistě hrají svoji roli. Vytvářením vlastních paměťových stop vytváříme svoje návky a postoje k rozhodovacím procesům.

 • Na webináři si řekněme i to, jak budovat ty správné paměťové stopy, návyky a jak na rozhodování…
 • Pokusím se vám na tomto webináři dát pár tipů, které usměrní nastavení vaší mysli pro ziskové řízení investic na burze tím správným směrem! Vím, že fungují.
 • Pozvu si na webinář pár kolegů, kteří s tímto mají opravdové burzovní zkušenosti a příběhy.

Spekulace jsou tím faktorem, který rozhoduje. Na burze, ale ani v životě či v podnikání neexistuje nic, jako jistoty. Vše jsou spekulace. Je třeba bezpodmínečně chápat a přijmout odpovědnost za to, aby vaše spekulace a rozhodovací procesy byly prostě VAŠE. Tečka.

Jen tak si potom budete umět poradit s prekérními situacemi na burze. Jak to ale sladit s přijímáním a realizací WinSignals, jako informačního produktu o pravděpodobnostních predikcích cen?

Tak, myslím si, že se mi tímto článkem podařilo pár věcí:

 • Dostali jste sadu zajímavých informací a inspirací
 • Dostali jste řešení, pokud jste některé z nich pochopili
 • Získali jste naději a šanci, že to můžete být právě vy, kteří budete mezi 10% vítězů
 • Zamotal jsem některým z vás hlavu…

Pro svoje klienty jsem vyhlásil měsíc duben jako Měsíc Bezpečného a Ziskového Tradingu. Myslím, že to bude jízda.

Jaký je cíl? Je to jednoduché:

 • Opravdu chci, abyste byli na burze úspěšní a ziskoví.
 • Abyste se naučili řídit své investice tak, jak to dělají profesionálové.
 • Chci, abyste se naučili mít i na burze klidné spaní a abyste si pro sebe uměli rozpohybovat své cash-flow.

Také chceme mít spokojené a úspěšné klienty. Máme to provázáno  – s úspěšnými klienty máme šanci mít při sobě úspěšnou partu winsignalistů, kterým říkám Burzovní vlčáci v akci. Ty lidi i vás potřebuji. Abych i já měl klidnější život na burze.

Život s WinSignals je pro mě klidnější. Parta Burzovních vlčáků pracuje pro sebe, pro vás i pro mně. Nemusím na burze trávit tolik času a při tom dostávám více úspěšných burzovních predikcí, než bych si jich vyseděl sám. Vlastně už u toho skoro vůbec nesedím.

Sem tam, 10-15 týdně mi přijde SMSkou zpráva o to, kde je cena aktiv a kde se může rozpohybovat. Rozumím-li této informaci, prostě jen kouknu na platformu a zadám obchod a jeho parametry. Popravdě, ani se moc nezabývám typem zpráv typu WAA, protože zjišťuji, že více, než 90 % WinSignals od kolegů k tomu zisku dříve, či později prostě dojdou. A ten zbytek musím vyladit sám…

Opravdu chci, abyste pro sebe z našich WinSignals burzovních predikcí pro sebe vytřískali co nejvíce.

Víte, že vás ve verzi kurzu HNB BUSINESS naučíme to podstatné, abyste i vy pro sebe uměli vytvářet statisticky úspěšné predikce do svého podnikání na burze?

A také chci, abyste opravdu v praxi uměli používat těch pár Zásad pro bezpečné a ziskové obchodování a řízení investic na burze, o kterých je řeč v našem kurzu Hrajeme si na burze!

Takže díky, pokud jste dočetli až sem a děkuji všem z vás, pro které to mohu psát!

Jirka Mazur


PS: Potřebujete více informací a ještě jste neprošli online kurzem a následně HNB Premium Clubem?

HNB Business

Jirka Mazur
Podnikatel, burzovní hráč a autor online kurzů Hrajeme si na burze a ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
Komentáře
 1. Radek Mikel napsal:

  webinář 26.4. byl výborný, dostal jsem spoustu užitečných informací a jako bonbónek jsem vyhrál zlatou cihličku 🙂 DĚKUJI Je to inspirativní a pro mně takový semafor na mé cestě na pravou stranu který ukazuje TUDY.
  Jsem v podstatě krysí atlet a díky programům Jirky Mazura začínám vidět světlo na konci tunelu. Díky

 2. Marián Zelieska napsal:

  Dobrý deň, kde vás budem môcť sledovať?

 3. Ludvík napsal:

  Zdravím Jirko,

  děkuji za tento článek. Začal jsem live obchodovat na konci ledna dle winsignals a byl jsem nadšený jak vše funguje. Jenže jsem začal asi moc počítat a riskovat a najednou ne všechny signály vycházeli a než uběhla doba mezi zadáním výběru financí a následném realizování tohoto výběru už jsem požadovanou částku na burzovním účtu neměl. A takto jsem o své prvotní nadšení z výsledků obchodování přišel stejně jako o vydělané finance.
  Díky tomuto článku je mi jasné , kde se stala chyba. Je to o vlastním nastavení mysli a riskmanagementu , který zatím neumím asi dostatečně ovládat. I proto jsem se už zaregistroval na webinář 26.4.na který se těším a věřím, že se mé obchodování díky němu stane profitnější.

  Děkuji za články, webináře i trefné komentáře.

  Ludva Magnusek

Přidat komentář

 • Nejznámější online kurz
  V průběhu několika měsíců vás naučím pevné základy o burze!

  Získáte to, co jsem naučil i tisícovky dalších lidí během více než 15 let vzdělávání.

  Zajímá vás to? Klikněte na tlačítko níže a zjistíte více:

 • Jsme také na Facebooku